candidate.card.title

candidate.card.description

becomeAMember.title

becomeAMember.description

Lidgeld BBTK Antwerpen

04/01/2022
CategorieLidgeld
Gewone bijdragen €19,25

 

Verminderde bijdragen                                           

Scholieren/ werkstudentenGratis
Bruggepensioneerde (SWT)€13,61
Personen met minder dan het wettelijke maandinkomen
van €1842,28 (uitgezonderd in sectoren met volle syndicale premie)                 
€12,10
Werklozen vanaf de 4e maand€11,88
Jongeren met een RVA uitkering€7,10
Voltijds tijdskrediet (zonder syndicale premie)€8,25
Arbeidsongeschikt na 1 jaar€5,89
Gepensioneerde €3,57
Onthaalouders€4,01

 

*Verminderde bijdragen: Buiten scholieren/studenten zijn er nog categorieën van leden die een lagere maandelijkse bijdrage betalen. Dit heeft te maken met hun statuut en/of inkomen.